Prosjekter

guidepool.no

På oppdrag for Norges Guideforbund (finansiert av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv) har jeg hatt ansvaret for etablering av Guidepool Norway NGF. En portal for synliggjøring av NGF-godkjente guider over hele landet. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Oppdraget har bestått av utforming av kravspesifikasjon, utarbeidelse av prosjektsøknad, søknader om finansiering, oppbygging av guidepooli samarbeid med NGFs regionale utdanningskontakter.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv. 

guidekurs.no

På oppdrag for Norges Guideforbund (finansiert av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv) har jeg hatt ansvaret for etablering av nettbasert kompetanseplattform for guider. Her kan kursdeltaker ta nasjonal eksamen for guider på nett.

Oppdraget har bestått av utforming av kravspesifikasjon, utarbeidelse av prosjektsøknad, søknader om finansiering, oppbygging av nasjonal eksamen i samarbeid med NGFs regionale utdanningskontakter. Eksamensløsningen er bygget på Edstep.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv.

Lag og foreningsportal

På oppdrag fra Futurum as har jeg etablert regional lag- og foreningsportal, som synliggjør tilbudet i Narvikregionen.

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.

Prosjektet har vært finansiert av Utviklingsprogram/Futurum og Nordland Fylkeskommune.

Tilflytterteam Narvik

På oppdrag for Narvik Kommune (finansiert av Nordland Fylkeskommune) har jeg ledet kommunens regionale tilflytterprosjekt.

Et resultat av dette arbeidet er at Narvik Kommune nå er første kommune i landet som har organisert tilflyttertjenesten i et eget team. Tilflytterteamet er tverrfaglig satt sammen, og består av 15 personer som representerer "førstelinjen" - de første tilflytteren trenger hjelp fra.
Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.
Prosjektet har vært finansiert av Nordland Fylkeskommune. 

Tilflytterportal Narvikregionen

På oppdrag for Narvik Kommune (finansiert av Nordland Fylkeskommune) har jeg ledet kommunens regionale tilflytterprosjekt.

Et resultat av prosjektet er en regional tilflytterportal som synliggjør tilbud og tjenester i 8 omliggende kommuner.

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.
Prosjektet har vært finansiert av Nordland Fylkeskommune.

Bo i Gratangen

På oppdrag for GratangenKommune (finansiert av Troms fylkeskommune) har jeg ledet kommunens tilflytterprosjekt.

Et resultat av prosjektet er en tilflytterportal som synliggjør tilbud og tjenester i kommunen.

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.
Prosjektet har vært finansiert av Gratangen kommune og Troms Fylkeskommune (SPIRE-midler). 

Bo i Kjøpsvik

Fra 2020 vil Kjøpsvik være en del av Narvik nye kommune. For synliggjøre de fortrinn Kjøpsvik har mht bo- og jobbtilbud for ulike målgrupper av tilflyttere er etablert tilflytterportal

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.

Prosjektet har vært finansiert av Utviklingsprogram/Futurum og Nordland Fylkeskommune.

Bo i Bjerkvik

For synliggjøre de fortrinn Bjerkvik har mht bo- og jobbtilbud for ulike målgrupper av tilflyttere er det etablert en tilflytterportal.

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.

Prosjektet har vært finansiert av Utviklingsprogram/Futurum og Nordland Fylkeskommune.

Bo i Ballangen

For synliggjøre de fortrinn Ballangen har mht bo- og jobbtilbud for ulike målgrupper av tilflyttere er det etablert en tilflytterportal.

Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar i gjennomføring av aktiviteter.

Prosjektet har vært finansiert av Utviklingsprogram/Futurum og Nordland Fylkeskommune.

  • boiballangen.no

Norges Guideforbund

På oppdrag for Norges Guideforbund har jeg etablert kommunikasjonsplattform som synliggjør forbundets aktiviteter og ivaretar intranet for styret, utdanningskontakter og medlemmer.

NarvikGuide

På oppdrag for NarvikGuide har jeg etablert kommunikasjonsplattform som synliggjør forbundets aktiviteter og ivaretar intranet for styret, utdanningskontakter og medlemmer. 

Regionalt kvinnenettverk

På oppdrag for Narvikregionen Næringsforening har jeg etablert et regionalt kvinnenettverk. Kvinnenettverket er en ressursgruppe i Narvikregionen Næringsforening som skal bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes. Nettverket har medlemmer i 8 kommuner.

VISJON:
"Kvinnenettverk Narvikregionen skal være en trygg refleksjonsarena for nettverks- og relasjonsbygging."

Trainee Narvikregionen

På oppdrag fra Narvikregionen Næringsforening har jeg etablert et regionalt traineeprogram.
Trainee Narvikregionen er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, er et samarbeid mellom traineebedriftene og Narvikregionen Næringsforening (NRNF).  Oppdraget har bestått av utarbeidelse av prosjektsøknad og søknad om finansiering, samt prosjektansvar og drift av programmet i perioden 2012-2020.

  • Trainee Narvikregionen

Trainee Nordland

På oppdrag fra Nordland Fylkeskommune har jeg etablert en felles inngangsportal for de fire regionale traineeprogammene i Nordland.

Gratangen Næringsforum

Jeg ivaretar daglig leder ansvar for Gratangen Næringforum i en periode fra og med juni 2019. Har etablert nettsider og gjennomfører prosjektaktiviteter for kommune og næringsliv i Gratangen.